จ่าสิบเอกโจ https://jarjo-story.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=20-08-2009&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=20-08-2009&group=1&gblog=23 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกในดวงตาข้าพเจ้า..(เดอะ ค๊อฟเวอร์)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=20-08-2009&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=20-08-2009&group=1&gblog=23 Thu, 20 Aug 2009 11:12:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-07-2009&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-07-2009&group=1&gblog=22 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[วันกล้วยไม้บาน .. ที่บ้านพ่อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-07-2009&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-07-2009&group=1&gblog=22 Mon, 06 Jul 2009 23:31:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-11-2008&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-11-2008&group=1&gblog=21 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[อาจจะเป็นเพราะว่าแกนโลกมันเอียง ... ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-11-2008&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-11-2008&group=1&gblog=21 Mon, 03 Nov 2008 19:24:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=28-10-2008&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=28-10-2008&group=1&gblog=20 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนฟ้าสาง ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=28-10-2008&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=28-10-2008&group=1&gblog=20 Tue, 28 Oct 2008 22:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=18-09-2008&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=18-09-2008&group=1&gblog=19 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูกาลในนรก ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=18-09-2008&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=18-09-2008&group=1&gblog=19 Thu, 18 Sep 2008 11:00:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=15-09-2008&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=15-09-2008&group=1&gblog=18 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[[ถนนหน้าโรงเรียน] .. จุดหมายที่ปลายฟ้า ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=15-09-2008&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=15-09-2008&group=1&gblog=18 Mon, 15 Sep 2008 8:41:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=09-09-2008&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=09-09-2008&group=1&gblog=17 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[... แมว ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=09-09-2008&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=09-09-2008&group=1&gblog=17 Tue, 09 Sep 2008 10:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=19-08-2008&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=19-08-2008&group=1&gblog=16 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหัวใจที่ท่านเรียก...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=19-08-2008&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=19-08-2008&group=1&gblog=16 Tue, 19 Aug 2008 11:01:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-05-2008&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-05-2008&group=1&gblog=15 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[[ ... ไมโคร ... ]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-05-2008&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-05-2008&group=1&gblog=15 Mon, 05 May 2008 1:05:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=27-04-2008&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=27-04-2008&group=1&gblog=14 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวหาง = หยดน้ำตา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=27-04-2008&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=27-04-2008&group=1&gblog=14 Sun, 27 Apr 2008 23:13:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=16-04-2008&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=16-04-2008&group=1&gblog=13 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากเงาไม้ " เพราะสิ่งที่ผูกพันธ์ .. คือลั่นทม ? "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=16-04-2008&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=16-04-2008&group=1&gblog=13 Wed, 16 Apr 2008 22:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=16-04-2008&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=16-04-2008&group=1&gblog=12 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าจากเงาไม้ " วันเวลาที่ผันผ่าน "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=16-04-2008&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=16-04-2008&group=1&gblog=12 Wed, 16 Apr 2008 22:44:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=11-04-2008&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=11-04-2008&group=1&gblog=11 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเป็นคนสุดท้าย ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=11-04-2008&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=11-04-2008&group=1&gblog=11 Fri, 11 Apr 2008 9:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=08-04-2008&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=08-04-2008&group=1&gblog=10 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ มนต์รัก ... ไข่มดแดง [เดอะมิวสิคเคิล]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=08-04-2008&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=08-04-2008&group=1&gblog=10 Tue, 08 Apr 2008 9:25:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=27-04-2008&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=27-04-2008&group=2&gblog=9 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[มันหายไปไหน ... ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=27-04-2008&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=27-04-2008&group=2&gblog=9 Sun, 27 Apr 2008 22:18:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=09-04-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=09-04-2008&group=2&gblog=8 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากความคิดถึง .. ปลิวไปในอากาศ ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=09-04-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=09-04-2008&group=2&gblog=8 Wed, 09 Apr 2008 9:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=07-04-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=07-04-2008&group=2&gblog=7 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟนฉัน ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=07-04-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=07-04-2008&group=2&gblog=7 Mon, 07 Apr 2008 11:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=6 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ลั่นทมต้นนั้น..ที่ฉันมอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=6 Sun, 06 Apr 2008 17:40:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=5 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้สื่อข่าว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=5 Sun, 06 Apr 2008 11:28:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=4 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[[ กับดัก ]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=4 Sun, 06 Apr 2008 11:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=3 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนจะมาเขียนเรื่องสั้น ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=2&gblog=3 Sun, 06 Apr 2008 9:57:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-04-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-04-2008&group=2&gblog=2 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[The Writer .. or .. The Thinker]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-04-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-04-2008&group=2&gblog=2 Sat, 05 Apr 2008 23:12:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=2&gblog=1 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[เชลล์ไดรฟ์ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=2&gblog=1 Fri, 04 Apr 2008 9:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=07-04-2008&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=07-04-2008&group=1&gblog=9 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงกระเพื่อม ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=07-04-2008&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=07-04-2008&group=1&gblog=9 Mon, 07 Apr 2008 11:02:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=1&gblog=8 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญชาติญาณ ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=1&gblog=8 Sun, 06 Apr 2008 17:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=1&gblog=7 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[... เพื่อนตาย ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=06-04-2008&group=1&gblog=7 Sun, 06 Apr 2008 11:33:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-04-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-04-2008&group=1&gblog=6 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ ..... Tear On Bed .....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-04-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=05-04-2008&group=1&gblog=6 Sat, 05 Apr 2008 23:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=1&gblog=5 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[” ค่าของเงิน “ [ The Story ]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=1&gblog=5 Fri, 04 Apr 2008 10:06:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=1&gblog=4 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก .. ของ .. คนบ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=04-04-2008&group=1&gblog=4 Fri, 04 Apr 2008 9:27:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=3 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นรถสาย 8 มั้ยครับพี่ ... ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=3 Thu, 03 Apr 2008 23:31:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=2 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[เทพพยากรณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=2 Thu, 03 Apr 2008 12:25:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=1 https://jarjo-story.bloggang.com/rss <![CDATA[last supper .. ของพระเจ้าแห่งบอร์ดหลุดโลก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jarjo-story&month=03-04-2008&group=1&gblog=1 Thu, 03 Apr 2008 10:26:23 +0700